Khi bạn mua hàng xong, bạn chọn chế độ thanh toán. Màn hình xuất hiện khung hình bên dưới:
Lúc này bạn chỉ cần bấm Tiếp tục. Màn hình xuất hiện như sau và có thêm thông tin ghi chú để người mua có thể điền:

Sau đó màn hình hiển thông tin người mua và sản phẩm. Chọn tiếp tục

Khi đó đơn hàng hiện thông tin đơn hàng đã được đặt thành công và người mua chỉ cần chuyển khoản đến số tài khoản chủ shop và shop sẽ giao sản phẩm đến người mua và thời gian giao sẽ được trao đổi cụ thể.