CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH HOÀN HẢO TQT  
Ngân hàng: VCB - CN Tiền Giang
Số tài khoản: 1025710409